گویا در وزارت ورزش و جوانان می‌خواهند یک تیم را از بحران درآورند و ما را مستقیما وارد بحران و حواشی کنند و جالب این که برای رسیدن به هدف خود حتی اقتدار نیروی انتظامی را هم زیر سوال می‌برند.اجازه بدهید باور نکنیم که نیروی انتظامی از برگزاری دو دیدار در دو روز عاجز است!

آخرین اخبار ورزشی