سردار درخشان که طبق قانون منع بکارگیری بازنشستگان از سمت ریاست فدراسیون جودو کنار رفته است، حال توسط نایب رییس سابق خود به عنوان سرپرست نایب رییسی انتخاب شده تا در چرخه تصمیم گیری جودوی ایران باقی بماند!

آخرین اخبار ورزشی