این مدیر قدیمی، روابط حسنه ای با امیر قلعه نویی نداشت و اختلافاتی که از زمان حضور کفعمی در ذوب آهن بین او و سرمربی فعلی زردها پیش آمد، باعث شد تا سرمربی سپاهان بعد از انتصاب وی غیرمستقیم گله گزاری کرده و تهدید به استعفا کند.

آخرین اخبار ورزشی