تکلیف ما با مدیرانی که از پله‌های نردبان نمایندگی ایران در تشکیلات بین المللی بالا می‌روند و سپس از قدرت فرامرزی شان به جای کسب امتیاز به سود کشور، به عنوان اهرم تهدید غیرمستقیم به تعلیق نهاد‌های داخلی استفاده می‌کنند، چیست؟ کسی که به اجرای هیچ دستور و تصمیم مقامات ورزش یا حتی مجلس کشور مقید و متعهد نیست و حالا حالا‌ها نمی‌خواهد دل از صندلی دوست داشتنی اش بکند ...

آخرین اخبار ورزشی