چون علی کریمی دیگر نیست اگر بندی هم جود داشته باشد دیگر قابل قبول نیست. چون وی پس از خروج کریمی برای سپیدرود بازی کرد. بلبلی باید رضایتنامه و فسخ قرارداد بگیرد. در نتیجه قرارداد با فولاد، استقلال یا هر باشگاه دیگری خود به خود باطل است.

آخرین اخبار ورزشی