فدراسیون نجات غریق جزو معدود مجموعه های تابعه وزارت ورزش است که عملکردش با جان انسان ها سروکار دارد. منجیانی که توسط فدراسیون نجات غریق تربیت شده و آموزش دیده اند، از ابتدای فصل شنای تابستان امسال تاکنون جان بیش از هزار نفر را نجات داده‌اند.

آخرین اخبار ورزشی