حجاج و لزوم تزریق واکسن مننژیت

با توجّه به مقرّرات کشور عربستان، حجّاج ایرانی که عازم آن کشور هستند ضمن تزریق واکسن مننژیت باید بدانند که تاریخ واکسیناسیون آنها نباید بیش از 3 سال و یا کمتر از 10 روز، قبل از ورود به عربستان باشد.

آخرین اخبار گیشه