قیمت مناسب و فوری طراحی سایت

نظام تعلیم و تربیت ایران دچار بروکراسی آموزشی است

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: در تعلیم و تربیت دچار بروکراسی آموزشی شده‌ایم و فرهنگ غلط غرب بر ما تحمیل شده است.

آخرین اخبار گیشه