قیمت مناسب و فوری طراحی سایت

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در 18 مرکز شهرسالم شهر تهران

سرپرست شهرداری تهران گفت: خدمات بهداشتی و درمانی در 18 مرکز شهرسالم شهر تهران ارائه می‌شود و شهرداری تهران به صورت تجمیعی در کنار وزارت بهداشت و درمان در حوزه سلامت شهروندان تهرانی فعالیت می‌کند.

آخرین اخبار گیشه