قیمت مناسب و فوری طراحی سایت

ایمنی کودکان ایرانی علیه 6 بیماری مهلک با 5 دلار

رئیس کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایران با اشاره به برنامه واکسیناسیون کشورمان در مقابله با بیماری‌ها تأکید کرد: ما با 5 دلار توانسته‌ایم کودکان، زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر را علیه 6 بیماری مهلک مسری و قابل پیشگیری ایمن سازیم.

آخرین اخبار گیشه