ترافیک اعتراضات پشت طرح جدید ترافیک

در حالی روز شنبه 15 اردیبهشت طرح جدید ترافیک وارد فاز اجرایی شد که بسیاری از متقاضیان استفاده از این طرح همچنان درباره ارشادی یا اجباری بودن طرح تردید داشتند و علاوه بر این شاهد اعتراض برخی از صنوف و شهروندان در این زمینه بودیم.

آخرین اخبار گیشه