افزایش ۴۰ درصدی پذیرش آسیب دیدگان اجتماعی در پایتخت/ پذیرش ۸۵ دختر در خانه های امن در سال جاری

مدیرکل بهزیستی استان تهران از افزایش ۴٠ درصدی پذیرش آسیب دیدگان اجتماعی در مراکز بازپروری استان تهران خبر داد.

آخرین اخبار گیشه