توانمندی دانش‌بنیان‌های حوزه نقشه برداری مغز عرضه می‌شود

توانمندی دانش‌بنیان‌های حوزه نقشه برداری مغز در جشنواره پژوهش و فناوری نقشه‌برداری مغز عرضه می‌شود.

آخرین اخبار گیشه