فرار متهم موسسه ثامن الحجج صحت ندارد

سخنگوی قوه قضائیه درخصوص برگزاری دادگاه موسسه مالی ثامن الحجج و ابهام فرار متهم ردیف سوم و یا نقش بانک مرکزی در این فساد گفت: موضوع فرار متهم صحت ندارد.

آخرین اخبار گیشه