تخلفات دریافت ارز دولتی توسط شرکتهای شستا در حال بررسی است

سخنگوی قوه قضائیه درخصوص دریافت ارز دولتی از سوی برخی نهادها مثل شرکتهای زیر مجموعه شستا گفت: الان ۶۷ شرکت در حال بررسی هستند که تخلفی داشته اند اما چقدرش، هنوز مشخص نشده که در حال بررسی هستیم.

آخرین اخبار گیشه