تفکرات مثبت را برای آبادانی کشور ترویج دهیم/ پزشکان کاستی برای مردم نگذاشته‌اند

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام‌پزشکی با اشاره به اینکه تنها صنفی که با وجود مشکلات هیچ کاستی برای مردم نگذاشته است، پزشکان هستند، گفت: در شرایط کنونی دل نخبگان برای کشور می‌لرزد و همه باید برای آبادانی تفکرات مثبت را ترویج دهیم.

آخرین اخبار گیشه