رشد اقتصاد بهار به 1.7 درصد کاهش یافت/ گروه کشاورزی منفی شد

رشد اقتصادی بهار امسال با نفت 1.7 درصد و بدون نفت 1.9 درصد از سوی مرکز آمار برآورد شد.

آخرین اخبار گیشه