تمرین ازخودگذشتگی‌ها و ایثار در مدارس

وزیر آموزش و پرورش گفت: آنچه این وزارتخانه و مدرسه باید به‌ عنوان اصلی‌ترین وظیفه و مأموریت خود دنبال کند، تمرین ازخودگذشتگی‌ها و ایثار برای کشور و پایداری و استقامت برای آموزه‌های ملی، میهنی و دینی است

آخرین اخبار گیشه