قاچاقچی شیشه پس از آزادی از زندان آدم کشت

مردی که چندی پیش به اتهام حمل مواد مخدر از نوع شیشه بازداشت شده بود پس از آزادی از زندان آدم کشت.

آخرین اخبار گیشه