دوستداران طبیعت، هزاران بار خم شدند تا فرهنگ پاکی  استوار بماند

همزمان با برگزاری عزاداری امام حسین (ع)، دوستدران محیط زیست در سراسر کشور مسیرهای عزاداری را از زباله و پلاستیک پاک کردند، آنها هزاران بار خم شدند تا فرهنگ پاکی را استوار کنن.

آخرین اخبار گیشه