از جدال با دردهای «اسکلرودرمی» تا تاکسیرانی و نانوایی+تصاویر

«راضیه نصیری» بانوی کارآفرینی است که با داشتن بیماری طاقت فرسای «اسکلرودرمی» حالا خود یک کارآفرین موفق است و توانسته است کارهای مختلفی همچون تصویر برداری ، قنادی، نانوایی، تاکسیرانی و...را انجام دهدو مشوق بسیاری از جوانا جویای کارباشد.

آخرین اخبار گیشه