حذف جوابیه مرتبط با یک بیمار سرطانی

موسسه محک جوابیه مرتبط با یک بیمار سرطانی را از وب سایت خود حذف کرده و عنوان کرد هموطنان از باز نشر همه اظهارات قبلی درخصوص این بیمار خودداری کنند.

آخرین اخبار گیشه