لزوم ایجاد دادگاه‌های  تخصصی  در کنار مشاوران برای رسیدگی به حقوق اطفال

مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی اجتماعی قوه قضاییه با بیان اینکه ما شاهد کندی در روند اجرای دادگاه‌های اطفال هستیم، گفت: بسیاری از دادگاه‌های اطفال صرفاً مکان رسیدگی هستند که تخصصی نیست و این موضوع باید رفع شود.

آخرین اخبار گیشه