کتاب ماخذ‌شناسی اقتصادی اسلامی در ۴ جلد منتشر شد

کتاب ماخذشناسی اقتصاد اسلامی با استفاده از 12 هزار و 600 منبع اقتصاد اسلامی از جمله کتاب و مقاله در ۴ جلد توسط حسین صمصامی و همکاران منتشر شد.

آخرین اخبار گیشه