جزئیات صدور مجوز خروج از کشور مشمولان  زائر اربعین حسینی(ع)

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا فرآیند صدور مجوز خروج از کشور برای مشمولان زائر اربعین حسینی(ع) را تشریح کرد.

آخرین اخبار گیشه