پرورش 10 میلیون حافظ قرآن در کشور تا سال ۱۴۰۴

در پنجاهمین جلسه کمیسیون تخصصی توسعه آموزش عمومی قرآن کشور، بر پرورش 10 میلیون حافظ قرآن براساس خواسته مقام معظم رهبری و همکاری همه دستگاه‌ها و نهادها تا سال 1404 تأکید شد.

آخرین اخبار گیشه