توضیحات وزارت نیرو در مورد یک خبر

وزارت نیرو بابت انتشار خبر نامه وزیر نیرو به رئیس جمهور واکنش نشان داده و توضیحاتی ارائه کرد.

آخرین اخبار گیشه