سازمان حمایت در حال بررسی قیمت‌های جدید خودرو  است

معاون وزیر صنعت در امور صنایع با تاکید بر اینکه حتما در قیمت خودرو تغییر خواهیم داشت، گفت: تغییر در قیمت خودرو بستگی به نظرات کارشناسی سازمان حمایت دارد.

آخرین اخبار گیشه