انریکه آرسنال را به چلسی ترجیح داد

روزنامه میرر انگلیس خبر داد که سرمربی سابق بارسا رفتن به آرسنال را به چلسی ترجیح داده است.

آخرین اخبار گیشه