ارزیابی یک عبرت تاریخی وظیفه ما

کارشناس مسائل سیاسی گفت: با آمدن دولت روحانی و دادن وعده‌های فریبنده از سوی غرب، دو سال هم مذاکره فشرده صورت گرفت تا به «برجام» رسیدیم و شاهد بودیم که آمریکا و به تبع آن اروپا دبه کردند و از انجام تعهدات‌شان سرباز زدند.

آخرین اخبار گیشه