3 جودوکار ایران در روز نخست روی تاتامی می روند

در نخستین روز رقابتهای جودو قهرمانی قاره کهن 3جودوکار کشورمان روی تاتامی می روند.

آخرین اخبار گیشه