پرواز قیمت ارز و سکه با لانچر داخلی

این‌طور به نظر می‌رسد که مدیریت بازار ارز و سکه بیش از آن که تابع عوامل خارجی باشد، تابع مدیریت داخلی است چرا که عملکرد بازار دارایی ها بیش از هر چیز تابع انتظارات و فضای روانی حاکم بر بازار است.

آخرین اخبار گیشه