دیدار اعضای شورای فرهنگی وزارت کشور با جانباز حسن حمزه

اعضای شورای فرهنگی وزارت کشور با حضور در منزل جانباز آزاده حسن حمزه، از این ایثارگر سرافراز و خانواده وی تقدیر کردند.

آخرین اخبار گیشه