هر کس خیال تجاوز به ایران را دارد از سرنوشت صدام عبرت بگیرد

نماینده یهودیان ایران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مذاکره با ترامپ وقت تلف کردن است، گفت: ایران نه افغانستان است، نه عراق و نه سوریه و هر کسی که خیال تجاوز به ایران را داشته باشد باید از سرنوشت صدام عبرت بگیرد.

آخرین اخبار گیشه