انتقاد صادق خرازی از یک تصمیم وزارت کشور

دبیرکل حزب ندای ایرانیان طی نامه ای به وزیر کشور از دستور وی مبنی بر عدم واگذاری سالن وزارت کشور به احزاب انتقاد کرد.

آخرین اخبار گیشه