هر کس انبار اجناس احتکار شده را معرفی کند یک درصد ارزش آن را پاداش بگيرد

نماینده مردم تهران در مجلس نهم تصریح کرد: هر کس انبارهای اجناس احتکار شده را معرفی کند، یک درصد ارزش آن را پاداش بگيرد.

آخرین اخبار گیشه