مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان در جلسه استیضاح ربیعی را بررسی و به انتشار عموم بگذاید

15 تشکل عدالتخواه کشور طی نامه‌ای از هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورا اسلامی خواستند تا مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس در جلسه استیضاح ربیعی را بررسی و به انتشار عموم بگذارند.

آخرین اخبار گیشه