اعلام آمادگی بسیج برای همکاری با سازمان تعزیرات حکومتی

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین از آمادگی بسیج برای همکاری با سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد.

آخرین اخبار گیشه