هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به هیأت رسیدگی به شکایات تبدیل شده است

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: متاسفانه هیأت نظارت تبدیل به هیأت رسیدگی به شکایات از نمایندگان تبدیل شده است.

آخرین اخبار گیشه