دستور جلسه سران قوا را کسانی تعیین می‌کنند که مسبب مشکلات هستند

دبیرکل جمعیت ایثارگران گفت: کسانی که نسخه‌های اقتصادی‌شان را در کشور دیده‌ایم و خیلی از مشکلات، نتیجه پیشنهادات آن‌ها بوده است، دارند برای جلسات سران قوا دستور جلسه تعیین می‌کنند.

آخرین اخبار گیشه