تذکر نماینده درگز به رئیس‌جمهور درباره سکوت مسئولان دولتی در ارتباط با FATF

نماینده مردم درگز در تذکری به رئیس‌جمهور عنوان کرد که سکوت مرگبار دولتمردان در مواجهه با FATF چه دلیلی دارد.

آخرین اخبار گیشه