ادامه آوارگی تیم فوتبال امید/با نامه استیلی مخالفت شد

نامه حمید استیلی مبنی بر در اختیار قراردادن ساختمان پک به تیم امید با پاسخ منفی فدراسیون فوتبال روبرو شد.

آخرین اخبار گیشه