با این همه «آقازاده» بیکار و چوپان چه کنیم؟

بعد از گذشت یک هفته از راه افتاد کمپین «فرزندت کجاست؟» به نظر می‌رسد باید بخش بزرگی از آمار بیکاری جوانان کشور را به نام فرزندان مسئولان بزنیم. با این سرعتی که مسئولان در حال معرفی وضعیت فرزندان خود به عنوان چوپان و پیک موتوری و بیکارِ خانه نشین دارند به نظر می‌رسد در همین روزها ما باید فکری برای اشتغال آقازاده‌ها بکنیم.

آخرین اخبار گیشه