موضع جمهوری اسلامی در قبال پیشنهاد مذاکره ترامپ مشخص شد/ تضعیف دولت ممنوع؛ برخورد با مفاسد جدی!

هرچند ایشان مذاکره با دولت کنونی آمریکا را بعید خواندند، تأکید داشتند که جمهوری اسلامی ایران زمانی می تواند به مذاکره با آمریکایی ها حتی با مشی فعلی در انجام مذاکرات فکر کند که از لحاظ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به اقتدار مورد نظر برسد که شرایط این مسأله فعلا فراهم نیست و بنابراین، هم اکنون انجام هرگونه مذاکره ای را ممنوع اعلام کردند، چون در نهایت به ضرر ایران تمام خواهد شد.

آخرین اخبار گیشه