از «خطبه‌خوانی» در حرم رضوی تا آئین سنتی «گِل مالی» لرستانی‌های مقیم تهران

نگاهی به مراسم سنتی روز عاشورا در سرتا سر ایران. از «خطبه‌خوانی» در حرم رضوی تا آئین سنتی «گِل مالی» لرستانی‌های مقیم تهران.

آخرین اخبار گیشه