چگونه زینب پس از عاشورا پیام حسین را جهانی کرد؟

شيخ انصاری در كتاب فقه معروفش به نام مكاسب محرمه، ضمن نوحه بر باطل می‏گويد غالب گريه‌كنندگان بايد فكر كنند گريه‌شان بر اباعبدالله است يا نه؟ گاهی اوقات می‏بينيد در مجلسی که سخن از ابا‌عبدالله به ميان می‏آيد مرد يا زن گريه می‏كند اما واقعاً بر آلام درونی خودش. اين گفتار شيخ است‏، من نمی‏گويم. اين گريه، گريه بر اباعبدالله نيست؛ گريه بر ابا‌عبدالله، گريه‏‌ای است كه توأم با شناسايی و مقام و موقعيت اباعبدالله است.

آخرین اخبار گیشه