ماه‌های دردناک در انتظار متقاضیان جهانی نفت/ ادامه صادرات برق و گاز ایران به عراق/ کوتاه آمدن آمریکا مقابل «هالک بانک» / آینده فعالیت بانک‌های ایرانی در امارات با وجود تحریم آمریکا

این پیمانه تیتر‌هایی همچون کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا به دنبال تحریم سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، افت بازار‌های سهام با پیروزی دموکرات‌ها، کاهش قیمت نفت با افزایش تولید آمریکا و معافیت هشت کشور، افزایش ۶۰ درصدی فروش نفت عراق به چین، هواپیمای ۵۷ ساله هما در لیست تحریم آمریکا، آمریکا ۲ محموله سویا هفته گذشته به ایران صادر کرد و خروج ارز از کشور برای واردات کیف دستی را در بر دارد.

آخرین اخبار گیشه