رد پای حقوق‌های نجومی در صورت‌های مالی سال ۹۶ یک بانک

صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ یکی از بانک‌های کشور نشان می‌دهد که برخی از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، معاونین مدیرعامل (غیر از اعضای هیات مدیره) و اعضای کمیته‌های مرتبط با هیات مدیره این بانک در سال گذشته مبالغی را به عنوان حقوق و مزایا دریافت نموده اند که می‌توان از آن‌ها به حقوق و مزایای نجومی یاد کرد.

آخرین اخبار گیشه