رمز گشایی از تاثیر تصمیم شورای پول و اعتبار در شهریور ۹۶ بر نرخ کرایه منزل ۹۸

به تازگی بانک مرکزی گزیده آمار‌های اقتصادی شهریور ماه سال جاری را منتشر کرده است. آمار‌های موجود در بخش پولی و بانکی این گزارش‌ها نشان می‌دهد که کاهش نرخ سود بانکی در شهریور ماه سال گذشته، بر روی ترکیب نقدینگی اثر گذاشته و همین موضوع باعث شده است تا پول‌ها از بند بانک‌ها رها شوند و به بازار‌های موازی وارد گردند. یکی از بازار‌هایی که این موضوع بسیار بر روی آن تاثیرگذار بوده است، بازار مسکن می‌باشد.

آخرین اخبار گیشه