یکی از وعده های این کامرونی برای رسیدن به صندلی ریاست، عقد قرارداد با وینفرد شفر است و هاج اعلام کرده در صورتی که به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شود، در ماه خرداد با شفر قرارداد امضا می کند.

آخرین اخبار گیشه